Harmonogram realizacyjny projektu

Przewiduje się, że realizacja zadania potrwa 16 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy na realizację zadania tj. od 23.11.2022 roku.

pl_PL