Aktualności

Poniżej przedstawiamy w kolejności chronologicznej informacje medialne dotyczące realizacji projektu:

4. – 23.01.2024

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO – https://www.torun.pl/pl/plan-zarzadzania-miejscem-swiatowego-dziedzictwa-unesco-konsultacje

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się pod zamieszczonym linkiem do strony Urzędu Miasta Torunia. 

3. –  06.06.2023

2. –  06.06.2023

1. –  05.06.2023

Źródło: https://www.torun.pl/pl/w-trosce-o-historyczne-dziedzictwo

https://www.torun.pl/pl/w-trosce-o-historyczne-dziedzictwo

Konferencją prasową z 2. czerwca zorganizowaną przez władze Torunia, rozpoczęliśmy Etap II realizacji umowy polegający na przeprowadzeniu badań społecznych, których pierwszą częścią będą badania ankietowe kierowane do różnych grup respondentów / interesariuszy.

Pozyskana informacja zwrotna posłuży do przygotowania spotkań z interesariuszami projektu.

pl_PL