Badania społeczne

Zgodnie z § 2 zawartej umowy, w ramach Etapu II  realizacji projektu zespół przygotuje i przeprowadzi spotkania z interesariuszami miejsca światowego dziedzictwa na co ma 3 miesiące. W Etapie IV przewiduje się przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych Planu Zarządzania, które mają trwać nie dłużej niż 3 miesiące.

Za pośrednictwem hiper-złączy aktywowanych tutaj będzie można uzyskać dostęp do kwestionariuszy ankietowych do wypełnienia online.

Ankieta do przedstawicieli władz samorządowych Torunia

Skanując kod QR uzyskuje się dostęp do hiper-złącza prowadzącego do ankiety on-line.

Klikając uzyskuje się bezpośredni dostęp do ankiety.

2A – Zapraszamy do wypełniania ankiety w okresie od 5.06 do 23.06.2023.

Formularz ankietowy dla użytkowników obiektów, znajdujących się w granicach obszaru UNESCO oraz osób zatrudnionych w podmiotach zlokalizowanych w tym obszarze

3A1 – Zapraszamy do wypełniania w okresie od 5.06 do 3.09.2023.

Formularz ankietowy dla osób przyjezdnych do Torunia (turystów oraz osób w delegacji służbowej)

3B – Zapraszamy do wypełniania w okresie od 5.06 do 30.06.2023.

Formularz ankietowy dla mieszkańców powiatu toruńskiego. (z wyłączeniem mieszkańców obszaru UNESCO w Toruniu)

pl_PL